• A+

  • A

  • A-

Om Gubbaberget vindpark

Gubbaberget vindpark ligger ca 5 mil sydost om Ånge. Gubbaberget har utvecklats av RES och är samägd av Komipo och Sprott Korea.

Vindkraftparken Gubbaberget kommer att bestå av 12 vindkraftverk. Vindkraftverken är den senaste generationens Siemens Gamesa, som har den största rotordiameter som för närvarande finns på marknaden.

Vindkraftsparkens totala installerade effekt är ca 75 MW.

 

Tidplan 

Arbetet för vägar och förberedelser för kranplatser till vindkraftverken har påbörjats i augusti 2021. Kommande arbeten består bland annat av gjutning av turbinfundament, resning av vindkraftverken, energiförsörjning och idrifttagning av vindkraftparken. Driftstart planeras till första kvartalet 2023. 

Emelie Glave är RES projektledare och Linus Linddal är platschef för Gubbaberget, kontaktuppgifter finns här.