• A+

  • A

  • A-

Välkommen

RES bygger en vindkraftpark vid Gubbaberget i Ånge kommun. Vindkraftparken är samägd av Komipo och Sprott Korea.

Här på hemsidan finns information om Gubbaberget.

Vill du veta mer om RES Renewable Norden så hittar du vår hemsida här.